Regulamin - Stefan Bus

Przejdź do treści
REGULAMIN PRZEWOZÓW
FIRMY STEFAN
  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  PKT 1 - Pasażerowie  którzy posiadają zakupiony bilet w kasie zobowiązani są stawić się na  przystanku początkowym na 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru,  po tym czasie rezerwacja traci ważność i będą zabrani w kolejności przyjścia. Przy zakupie biletów ulgowych czy zniżkowych Pasażer ma obowiązek udokumentowania prawa do skorzystania ze zniżki. W czasie  jazdy pasażer zobowiązany jest do zachowania swojego biletu do kontroli  przez cały czas jazdy.

   PKT 2 - Pasażer zobowiązany jest  do zachowania ciszy, spokoju i czystości. Pasażerowie utrudniający jazdę kierowcy lub współpasażerom, lub stwarzający zagrożenie jazdy mogą  zostać wysadzeni na najbliższym możliwym przystanku i ukarany kwotą kosztów postoju.

   PKT 3 - Zabronione jest spożywanie pokarmów mogących zanieczyścić pojazd lub innych współpasażerów. Zabronione jest palenie papierosów (w tym e-papierosów),  picie alkoholu oraz napojów alkoholowych. Kierowca ma prawo odmówić przewozu osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Ze względu na zażalenia, prośby i sugestie innych Pasażerów korzystających z naszych usług Firma Stefan nie przewozi w swoich autokarach zwierząt (psy, koty, ptaki lub inne zwierzęta) - wyjątek stanowią psy przewodnicy - po okazaniu odpowiednich dokumentów.

   PKT 4 - Firma Stefan nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autokarów i ich dalsze skutki (opóźnień), spowodowane czynnikami niezależnymi od nas. Takie jak np. kontrole przez Inspekcję Drogową, Policję lub inne utrudnia jak np.  korki, remonty, wypadki czy złe warunki pogodowe itd. na które nie mamy wpływu.

   PKT 5 - Firma Stefan zastrzega sobie że w przypadku awarii autokaru będzie podstawiony autokar zastępczy możliwie jak najszybciej. Pasażerowi który jednak nie będzie  chciał czekać na nowy autokar zostanie zwrócona kwota biletu  proporcjonalna do przejechanego odcinka trasy. Pasażer który sam z własnej woli wysiądzie wcześniej niż na przystanku końcowym (na jaki  zakupił bilet) i nie będzie czekał na nowy autokar, nie ma prawa żądać zwrotu gotówki za cały bilet.

   PKT 6 - Firma Stefan (oraz  kierowca) nie ponosi odpowiedzialności za bagaż(e) pozostawione w naszych autokarach przez pasażerów (jak również zagubione czy skradzione). Jeśli pasażer jednak pozostawi swój bagaż(e) powinien się skontaktować z biurem firmy (zakładka "Kontakt"). Pracownicy biura  skontaktują się z kierowcą dopiero po zakończeniu kursu tzn po  przyjeździe na przystanek końcowy lub po przyjeździe do bazy firmy - gdzie kierowca sprawdzi czy jest pozostawiony bagaż. Pracownicy biura firmy nie mają możliwości skontaktowania się z kierowcą w czasie jazdy  autokaru. Osoba która pozostawiła bagaż musi podać jego specyficzne  cechy czy szczegóły, pozwalające na stwierdzenie bez żadnych wątpliwości  że dana rzecz należy właśnie do niego.

   PKT 7 - Zagubiony bagaż można odebrać w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru (pod warunkiem że taki bagaż się znalazł) oraz potwierdzeniu pisemnym od firmy Stefan gdzie i kiedy można bagaż odebrać. Pasażer wcześniej musi podać specyficzne cechy zagubionego bagażu które  jednoznacznie będą wskazywały że bagaż należy do Pasażera który będzie go odbierać.
   STEFAN 2013-2024
   © Adam Lis
   Wróć do spisu treści